Du er her:

Naturvernforbundets lokallag i Finnmark

Naturvernforbundet har for tida fire lokallag i Finnmark. Her finner du linker til hver av dem, med informasjon om adresse, styresammensetning, årsmøtereferat, årsmeldinger og annen informasjon fra lokallaget. Om du bor i Finnmark og ikke er medlem av Naturvernforbundet, finn ditt nærmeste lokallag og meld deg inn!

Naturvernforbundet i Sør-Varanger / Mátta-Várjjaga luonddugáhttenlihttu

(Sør-Varanger/Mátta-Várjjat)

Naturvernforbundet i Ávjovárri / Ávjovári Luonddugáhttenlihttu
(Kommunene Kautokeino/Guovdageaidnu, Karasjok/Kárášjohka.

Naturvernforbundet i Tana og Varanger / Deanu ja Várjjaga Luonddugáhttenlihttu

(Kommunene Tana/Deatnu, Nesseby/Unjárga, Vadsø/Čáhcesuolu, Vardø/Várggát, Båtsfjord/Báhcevuotna og Berlevåg/Bearalváhki)

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark / Oarje-Finnmárkku luonddugáhttenlihttu

(Kommunene Hammerfest/Hámmárfeasta, Kvalsund/Fálesnuorri, Hasvik/Ákŋoluokta, Loppa/Láhppi  og Alta/Áltá)

Naturvernforbundet i Porsangerfjorden / Luonddugáhttenlihttu Porsáŋggovuonas

(Kommunene Porsanger/ Porsáŋgu/Porsanki, Nordkapp/Davvinjárga og Lebesby/Davvesiida)

 

 

 

 

 

Nyheter

Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om oppdrett Vedbotn - av 29.03.2019

31.03.2019:

Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA 28.03.2019 Deres ref.: Saksbehandler: Ole Damm Kvilhaug Saksnr. 19/1577 Direkte innvalg: 45 87 06 40 Løpenr. 24870/19 Dok.nr: 9 Arkivnr. TILLATELSE - GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS - ORG.NR. 980361306 - AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - LOKALITET NR. 10652 - VEDBOTN - NORDKAPP KOMMUNE. Viser til deres søknad datert den 16.12.2016 om tillatelse til etablering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. VEDTAK Med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), gir Rogaland fylkeskommune tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på følgende lokalitet i Nordkapp kommune. Klikk på linken under her i grønt for å lese vedtak og begrunnelsen:

1980_Stilla

Urfolk og miljøbevegelsen – allierte eller fiender?

Foredrag på seminaret "Naturbruk og naturvern" Kautokeino 22.01.2011. Et historisk tilbakeblikk fra Yngvar Nielsen sitt nasjonalparkforslag av 1904 til miljøvernminister Erik Solheim i 2009 åpnet Varangerhalvøya nasjonalpark sammen med Sametingspresident Egil Olli.

2018_Sivertnes_juni (002)

Nussir og en sjøsamisk næringsminister

Kan Norge være i front når det gjelder ansvarlig forvaltning av havets ressurser, spør Thomas Hansen, leder av Naturvernforbundet Porsangerfjorden. Han peker på en rekke forhold som har påvirket fiskebestandene negativt, og på en dagsaktuell sak: "Nå har Norge gått så langt at de vil tillate sjødeponi i Repparfjorden. Det til tross for at alt liv på fjordbunnen vil dø i deponiområdet." Hansen mener at næringsministeren ikke jobber for sjøsamiske rettigheter.

Viser fra 5 til 8 av totalt 33 artikler