Du er her:

Referat stiftelsesmøte i Tana/Varanger Lokallag

Vadsø 19. 3. 2013 på Vadsø videregående skole.

Nytt liv i lokallaget Tana/Varanger

Etter mange års stillstand har det igjen blitt liv i lokallaget Tana/ Varanger. På stiftelsesmøte den 19. mars 2013 kom det 10 personer som ønsket å være med. Vi diskuterte mulige aktiviteter og saker å jobbe med. Dette var saker som kom opp i diskusjonen:

  • Presse på for bedre vern av truede fuglearter, spesielt rundt Vardø, der fugleturismen øker kraftig

  • Jobbe for innstramming av snurrevadfiske i Varangerfjorden

  • «positiv» tilnærming til naturvernsaker

  • Tilrettelegging av vandrestier

  • Få til temamøter

 

Det ble valgt et styre som består av:

Lotte H. Ruge, leder, Vadsø

Vigdis Siri, (styremedlem); Nesseby

Bjørg Skotnes; Vardø

Bård Kostamo; Nesseby

Eva McMaster, Vardø

 

Nyheter

Fylkesråd for kompetanse i Finnmark sitt brev til Rogaland fylkeskommune.

31.03.2019:

KONSEKVENSER FOR AKVAKULTURUTDANNING - TRUKKET LOKALITETSTILATELSE, VEDBOTN I NORDKAPP KOMMUNE Finnmark fylkeskommune har etablert forpliktende samarbeid om akvakulturutdanning med Grieg Seafood i tråd med vår undervisningstillatelse for laks. Vi har etablert og rigget utdanning ved vår maritime, blå skole, Nordkapp videregående skole i Honningsvåg. Grieg Seafood ble valgt som samarbeidspartner, fordi flere av selskapets anlegg ligger i nærheten av vår skole.

Rogaland fylkeskommune sitt vedtak om oppdrett Vedbotn - av 29.03.2019

31.03.2019:

Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA 28.03.2019 Deres ref.: Saksbehandler: Ole Damm Kvilhaug Saksnr. 19/1577 Direkte innvalg: 45 87 06 40 Løpenr. 24870/19 Dok.nr: 9 Arkivnr. TILLATELSE - GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS - ORG.NR. 980361306 - AKVAKULTUR AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET - LOKALITET NR. 10652 - VEDBOTN - NORDKAPP KOMMUNE. Viser til deres søknad datert den 16.12.2016 om tillatelse til etablering av lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. VEDTAK Med hjemmel i lov av 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), gir Rogaland fylkeskommune tillatelse til etablering av akvakulturlokalitet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø på følgende lokalitet i Nordkapp kommune. Klikk på linken under her i grønt for å lese vedtak og begrunnelsen:

Viser fra 1 til 4 av totalt 31 artikler