Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Skuter2

Automatisk dispensasjon for skuterkjøring?

Naturvernforbundet sendte 03.05.2012 brev til Fylkesmannen i Finnmark og spurte om grunnlaget for at det blir gitt dispensasjon til så godt som alle som søker om å få kjøre skuter etter at løypene skal være stengt på våren.

Anmeldelse av Tana kommune henlagt

28.06.2011

Naturvernforbundet i Finnmark anmeldte i 2006 Tana kommune og medlemmene av dispensasjonsutvalget for brudd på motorferdselsloven. I mai 2011 blei saka henlagt av politiet i Øst-Finnmark. Her følger noen dokumenter om saka.

Viser fra 13 til 16 av totalt 52 artikler