Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Fri disp - for tredje året. Kommunalt anarki

12.04.2010:

Porsanger kommune innvilget i januar 2010 "fri disp"; dvs dispensasjon for skuterkjøring i hele kommunens utmarksområde, enda kommunen har 600 km med åpne løyper. Fylkesmannen inndro sånne dispensasjoner både i 2007 og 2009. - Når kommunen fortsetter på samme måten, er dette i strid med instruks gitt fra overordnet myndighet. Det er kommunalt anarki, og til klar ulempe for de som vil oppleve fjellet på ski - uten skuterstøy, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

Feil om motorferdselloven i Nordlys

Feil om motorferdselloven i Nordlys

10.03.2009:

Benedikte Figenschou, medlem i Tromsø Høyre, "slakter" forslaget til ny motorferdsellov i Nordlys 3. mars. Hun har fortalt oss at opplysningene kommer fra en artikkel i bladet Vi Menn. Her bedrives det feilinformasjon i stor skala.

Viser fra 17 til 20 av totalt 52 artikler