Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Nei til økt motorferdsel på Finnmarksvidda

Nei til økt motorferdsel på Finnmarksvidda

26.02.2009:

Sivilombudsmannen er sterkt kritisk til at Kautokeino kommune ikke følger Fylkesmannens instruks om å innvilge færre dispensasjoner til å kjøre med firehjulinger i naturen og utenfor løypenettet. - Dette er gode nyheter for de som mener at motorferdsel i sårbare naturområder må begrenses, sier Dag Elgvin, leder i Naturvernforbundet Finnmark.

Motorferdsel i utmark: Statsadvokaten tar miljøansvar

Motorferdsel i utmark: Statsadvokaten tar miljøansvar

10.12.2008:

Naturvernforbundet i Finnmark har anmeldt Tana og Nesseby kommune fordi de fortsetter å gi flere hundre lovstridige dispensasjoner hvert år stikk i strid med Fylkesmannens instruks om å endre praksis. Politiet har henlagt anmeldelsene. Nå har Statsadvokaten omgjort henleggelsene. - Et viktig gjennombrudd, sier Naturvernforbundets fylkesleder Dag T. Elgvin

Respekt for politiet

25.01.2008:

Motorferdselsaksjonen skrev i sin høringsuttalelse til den nye motorferdselloven at politiet "nyter både respekt og forståelse i befolkningen." Det må bety at scooterfolket respekterer politiet. Derfor regner vi med at scooterkjørerne stopper og ikke stikker av når politiet har kontroll på fjellet. Vi regner også med at de slutter med ulovlig tullkjøring i nær-områdene, skriver Naturvernforbundet i Finnmark i et leserbrev.

Debatt om motorferdselloven

02.10.2007:

Debatten om motorferdselloven går friskt. Her følger to innlegg til lokalmedier skrevet av Naturvernforbundets Dag T. Elgvin.

Viser fra 21 til 24 av totalt 52 artikler