Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Ny motorferdsellov vil stoppe fritidskjøring i utmark

Ny motorferdsellov vil stoppe fritidskjøring i utmark

29.06.2007:

- Norges Naturvernforbund er fornøyd med at forslaget til ny motorferdsellov lar hensynet til naturen være en grunnleggende verdi når motorisert ferdsel skal reguleres i utmark. Det blir ikke tillatt med med rekreasjonskjøring, noe som innebærer at for eksempel snøskutersafarier og sightseeingturer med helikopter ikke blir tillatt. - Dette er et svært viktig prinsipp i lovforslaget, understreker Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Ingen bedring i Kautokeino

Ingen bedring i Kautokeino

26.06.2007:

Vi mener Kautokeino kommune bevisst trenerer klagesakene våre, sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark Dag T. Elgvin til Finmark Dagblad. Verken i 2005, 2006 eller 2007 har kommunen overholdt fristen på én måned som forvaltningsloven setter for behandling av klager på motorferdsel. Naturvernforbundet har nå innklaget Kautokeino kommune til Sivilombudsmannen - for andre gang.

Utfordret finansministeren og regjeringen til å gjøre motorferdselloven strengere

Utfordret finansministeren og regjeringen til å gjøre motorferdselloven strengere

06.06.2007:

Finansminister Kristin Halvorsen deltok på Norges Naturvernforbunds landsmøte i Ål i Hallingdal 1. - 3. juni. Naturvernforbundet i Finnmark benyttet anledningentil å utfordre henne og regjeringen til å lage en strengere lov om motorferdsel i utmark. Kjøringa i naturen må reduseres, sa Naturvernforbundets Gunnar Reinholdtsen til finansministeren.

Tana kommune får enda en refs - Fylkesmannen inndrar dispensasjoner

Tana kommune får enda en refs - Fylkesmannen inndrar dispensasjoner

05.04.2007:

- Det er vill vest i enkelte kommuner i Finnmark når det gjelder praktiseringen av motorferdselloven. Et eksempel er Tana kommune. Vi pekte på kommunens lovstridige dispensasjonspraksis for kjøring med snøscooter utenfor tilgjengelige løyper, men ble ikke hørt. Anmeldelse var siste utvei, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark. Nå har Fylkesmannen opphevet alle dispensasjonene.

Viser fra 25 til 28 av totalt 52 artikler