Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Isfiskedispensasjoner i Kautokeino: Lovbrudd satt i system

Isfiskedispensasjoner i Kautokeino: Lovbrudd satt i system

01.04.2007:

Finnmark og Nord-Troms har en ordning med åpne løyper for snøscooterkjøring, til sammen ca. 6000 km. Løypene går til populære fiskevann. Meningen var at scooterkjøringa skulle kanaliseres til disse løypene, bl.a. av hensyn til reindriften. Kautokeino kommune har i vinter gitt et hundretalls dispensasjoner for kjøring utenom løypene. - Vi ser her en uthuling, for ikke å si boikott, av systemet, sier Dag T. Elgvin, styremedlem i Naturvernforbundet i Finnmark.

Uriktige opplysninger fra lederen av dispensasjonsutvalget i Porsanger

03.03.2007:

Naturvernforbundet i Finnmarkvar i radiodebatt på NRK Troms og Finnmark 7. februar om dispensasjoner for funksjonshemmede. Mot-debattant var lederen i dispensasjonsutvalget i Porsanger. - Han kom med noen uriktige opplysninger, som ikke kan stå uimotsagt. Samtidig vil vi klargjøre Naturvernforbundets prinsipielle syn, skriver styremedlem Dag T. Elgvin.

Tana kommune får ny refs av Fylkesmannen

Tana kommune får ny refs av Fylkesmannen

26.02.2007:

Det kommunale utvalget i Tana som behandler søknader om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark, bryr seg verken om klager eller klare meldinger fra fylkesmannen. - Det er ekstra alvorlig når politikere handler i strid med lover og forskrifter, sier Naturvernforbundet i Finnmark og krever at utvalget blir fratatt retten til å gi dispensasjoner.

Et problem at noen tillates å kjøre fritt med snøscooter

31.01.2007:

De fleste innser at barmarkskjøring skader naturen. Kjøringa må begrenses. Vi har sett en positiv holdningsendring i dette spørsmålet de siste årene. Vi tror de fleste innser at også vinterkjøringa må begrenses, skriver Naturvernforbundet i Finnmark.

Viser fra 29 til 32 av totalt 52 artikler