Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Setter hardt mot hardt mot ulovlig dispensasjonspraksis

02.01.2007:

I Tana kommune er det 560 km åpne skuterløyper som går innom mange fiskevann. Forutsetningen var at disse løypene skulle dekke behovet, slik at det ikke ble gitt dispensasjoner til kjøring utenom løypenettet til det samme formålet. Dette ser kommunen bort fra og gir vidstrakte dispensasjoner i strid med lovverk og forskrifter. Naturvernforbundet i Finnmark fortsetter arbeidet mot denne praksisen.

Karasjok kommune lar bærplukkere kjøre med terrengtraktor

Karasjok kommune lar bærplukkere kjøre med terrengtraktor

15.09.2006:

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt med mindre det foregår i fastsatte traseer. Imidlertid kan den enkelte kommune gi dispensasjon til kjøring utenfor traseene hvis det f.eks. skal gjøres i næringsøyemed. - Karasjok kommune har gitt over 200 tillatelser til bærplukking og fiske selv om det ikke er opplyst om inntekt fra salg og derfor neppe er i næringsøyemed, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Fylkesmannen har innført forbud mot barmarkskjøring på Varangerhalvøya

Fylkesmannen har innført forbud mot barmarkskjøring på Varangerhalvøya

17.08.2006:

Fylkesmannen har innført et begrenset forbud mot barmarkskjøring på Varangerhalvøya fordi dette området skal bli nasjonalpark. - Dette er veldig positivt og viser at Fylkesmannen tar grep i denne saken. Motorisert ferdsel fører til skader på naturen som vil forringe dette kommende nasjonalparkområdet. Derfor har kommunene tidligere fått klar beskjed om være restriktive med å gi kjøredispensasjoner, men dette har de ikke respektert, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Barmarkskjøring: - Politiet må påtale Kautokeino

Barmarkskjøring: - Politiet må påtale Kautokeino

31.07.2006:

Naturvernforbundets gjennomgang av tillatelser til barmarkskjøring i Kautokeino sommeren 2006 viser at kommunen ikke endrer praksis, til tross for fylkesmannens krav. - Dette bekrefter vår oppfatning om at Kautokeino kommune bryter straffelovens § 324 og 325: Kommunen unnlater å utføre sin tjenesteplikt, og viser grov uforstand i tjenesten, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark. Han viser til Naturvernforbundets politianmeldelse fra mars 2006, og ber politimesteren i Vest-Finnmark om å gripe inn.

Viser fra 33 til 36 av totalt 52 artikler