Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Finnmarks-kommunene er fortsatt slepphendte

Finnmarks-kommunene er fortsatt slepphendte

29.07.2006:

Finnmarks-kommunene lar seg fortsatt presse til å la folk kjøre i utmark. Etter gjennomgang av dispensasjonene i Tana kommune finner Naturvernforbundet flere positive trekk. - Hovedmønsteret er likevel at kommunen fortsatt gir dispensasjoner som regelverket ikke gir dekning for, sier Dag Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Kautokeino kommune er politianmeldt

Kautokeino kommune er politianmeldt

04.03.2006:

Naturvernforbundet i Finnmark har anmeldt Kautokeino kommune for brudd på straffelovens § 324 og 325: Forsettlig å ha unnlatt å utføre sin tjenesteplikt, og grov uforstand i tjenesten. Saken dreier seg om barmarkskjøring. Kautokeino kommune har i en årrekke gitt dispensasjoner som har vært i strid med motorferdselloven. Naturvernforbundet har klagd inn vedtak, og Fylkesmannen har gitt oss medhold i omtrent 95 prosent av tilfellene. Fylkesmannen har krevd at kommunen endrer praksis. Men det har ikke skjedd. - Det viser at kommunen ikke følger loven, men boikotter både loven og Fylkesmannen, sier Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Fylkesmannen har igjen stemplet Kautokeino kommunes dispensasjoner som ulovlige

Fylkesmannen har igjen stemplet Kautokeino kommunes dispensasjoner som ulovlige

16.02.2006:

- Kautokeino kommune gav i høst elgjaktlagene lov å kjøre etter 3-4 traséer i hvert jaktfelt. Flere av traséene gikk parallelt gjennom jaktfeltet, med få kilometers mellomrom. Andre gikk i stjerneform ut fra sentrum. Noen traséer gikk fra fjelltopp til fjelltopp, steder det ikke er naturlig å legge en lavvo-leir. Dette åpner for mye mer kjøring enn det som er nødvendig for å kjøre leirutstyret inn til leirplassen. Naturvernforbundet i Finnmark klaget inn en del vedtak, og Fylkesmannen har gitt oss medhold i samtlige klager, sier fylkesleder Dag T. Elgvin.

Arctic Trail - til glede for hvem?

Arctic Trail - til glede for hvem?

08.02.2006:

Kommunene i Øst-Finnmark har bestemt at de skal delta i Arctic Trail-prosjektet. Prosjektet har pågått en tid og man er nå ferdig med fase 2. Det er mange med oss som lurer på hva dette prosjektet går ut på. Kan prosjektleder Riita Leinonen og ordførerne i Øst-Finnmark svare på følgende:

Viser fra 37 til 40 av totalt 52 artikler