Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Skuter5

Seriøst – og useriøst i Alta

Naturvernforbundet i Finnmark har klaga på at Alta kommune har gitt ulovlige dispensasjoner til motorferdsel i utmark. Dette har ført til krasse reaksjoner fra fleire politikere. Her er svaret fra Naturvernforbundet.

Skuter6

Alta kommune bryter loven!

Disp-utvalget har gitt Tappeluft Opplevelser dispensasjon for å kjøre «kunder» dvs turister opp på to fjelltopper. Motorferdselloven er klar på at dispensasjon ikke skal gis til turkjøring. Det kan se ut som de blå-grønne er blitt historie-løse. Det er 12 år siden kommunen prøvde seg på dette forrige gang, og det førte til anmeldelse og bot på 100.000 kroner. Alta kommune spiller høyt spill!

Skuter4

Opprop vedrørende motorisert ferdsel i utmark

Fem organisasjoner, blant dem Naturvernforbundet, har 06.03.2013 gått sammen om et opprop til Stortinget, der de sier nei til forslaget om at kommuner over hele landet skal få opprette skuterløyper for "rekreasjonskjøring".

Viser fra 5 til 8 av totalt 52 artikler