Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyheter

Naturvernforbundet i Finnmark anmelder Vadsø kommune

Naturvernforbundet i Finnmark anmelder Vadsø kommune

27.01.2006:

- Vadsø kommune har gitt dispensasjoner for bærplukking og andre formål inn i området for den planlagte nasjonalparken på Varangerhalvøya gjennom flere år. Dette til tross for at Fylkesmannen har inndratt slike dispensasjoner etter at Naturvernforbundet har klaget på vedtakene. Kommunen har fått klar beskjed av Fylkesmannen om hva som er lov og ikke lov etter motorferdselloven, sier fylkesleder Dag Elgvin

Lovstridig og udemokratisk

Lovstridig og udemokratisk

04.01.2006:

Naturvernforbundet fortsetter arbeidet for å bringe kommunenes løsslupne dispensasjonspraksis for bruk av motorkjøretøy i utmark under kontroll. Utenom de åpne løypene, som spenner over hele 750 km i Finnmark, er slik ferdsel forbudt. Kommunene har adgang til å gi dispensasjoner, men med den klare begrensning at motorferdselen skal holdes på et minimum. Likevel ga kommunene sommeren 2005 bortimot et tusen dispensasjoner. - Dette er stikk i strid med lovens intensjoner, fastslår leder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Reindriften blir overkjørt i reindriftskommune

Reindriften blir overkjørt i reindriftskommune

16.12.2005:

Reindriftsutøverne ønsker ikke barmarkskjøring på Finnmarksvidda. Det ødelegger vinterbeitene. Men reindriftens representant i utvalget som behandler dispensasjonssøknader, blir ikke hørt. - Til tross for at han både følger motorferdselloven og forsvarer livsgrunnlaget for sin næring, har han blitt nedstemt i sak etter sak. Dette er både oppsiktsvekkende og trist, og det setter Kautokeino kommune, om mulig, i et enda dårligere lys, sier Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Motorisert turisme i Kautokeino?

14.12.2005:

I fjor klaget Naturvernforbundet inn dispensasjoner som Kautokeino kommune hadde gitt til reiselivsvirksomhet, og fikk medhold hos Fylkesmannen. Kommunen vet derfor godt at motorferdselloven ikke gir anledning til å innvilge slike dispensasjoner. I høst ser det ut til at kommunen likevel har gjort akkurat det samme.

Viser fra 41 til 44 av totalt 52 artikler