Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Modig oppgjør med lovstridig praksis

Modig oppgjør med lovstridig praksis

14.12.2005:

Reindriftsutøver Anders S. Buljo, representant i utmarksutvalget for flyttsamelista, tar et modig oppgjør med dem som tror det er greit å bryte loven og ødelegge naturen under dekke av samisk naturutøvelse, skriver Altaposten i dagens leder. Avisa roser Buljo, som i likhet med Heaika Skum i Naturvernforbundet møtes av trusler for sine ytringer, men likevel har prinsippfast holdning til Kautokeino kommunes lovstridige dispensasjonspraksis for barmarkskjøring i utmark.

Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig

Fylkesmannen: Kautokeinos disp.praksis for barmarkskjøring er lovstridig

21.11.2005:

Naturvernforbundet i Kautokeino fikk fullt medhold i sin klage på kommunens dispensasjoner for barmarkskjøring. Fylkesmannen beskriver i brev av 14. november Kautokeino kommunes dispensasjonspraksis som "å være i strid med Miljøverndepartementets fortolkning av motorferdsellovgivningen". - En høyst påkrevd smell for Kautokeino kommune og en seier for alminnelig rettsoppfatning, sier Naturvernforbundet.

Vadsø bryr seg ikke om Fylkesmannen

27.10.2005:

I august inndro Fylkesmannen to dispensasjoner for barmarkskjøring inn i det området som skal bli Varanger nasjonalpark. Bare tre uker etter ga Vadsø kommune en ny tillatelse til å kjøre traktor opp i samme område. - Kommune neglisjerer overordnet myndighet, sier fylkesleder Dag T. Elgvin.

Dispensasjoner inn i planlagt nasjonalpark

26.07.2005:

Vadsø kommune har gitt dispensasjoner for barmarkskjøring inn i den planlagte nasjonalparken på Varangerhalvøya.- Dette er ille. Fylkesmannen har flere ganger sagt ifra om at man skal være særdeles varsom med dette. Denne ganger gjelder det bærplukking og steinsamling, selv om personene ikke har dokumentert at dette er næringsvirksomhet, sier fylkesleder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Viser fra 45 til 48 av totalt 52 artikler