Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Hareide ser alvoret i barmarkskjøring

25.05.2005:

Miljøvernminister Knut Arild Hareide erkjenner at omfanget av barmarkskjøring er for omfattende og miljøbelastningene for store. Et nytt prosjekt, "Motorferdsel og samfunn", skal identifisere alle forhold og problemstillinger rundt motorferdsel i Norge og resultere i et forslag til ny motorferdselpolitikk.- Det er veldig bra at Hareide forstår alvoret i situasjonen, men det trengs handling nå, sier fylkesleder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Motorferdsel: Nok en anmeldelse er henlagt

13.05.2005:

Naturvernforbundet i Finnmark anmeldte i november 2003 fire personer, derav en journalist i Vi Menn, for brudd på motorferdselloven. Vestfinnmark politidistrikt har nå henlagt saken.

Viser fra 49 til 52 av totalt 52 artikler