Du er her:

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu

Spor etter barmarkskjøring i myr, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Motorferdsel i utmark i Finnmark

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter. Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til høsting av naturressurser og til turer uten nyttige formål.

Sámegillii

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Skuter7
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark

Høyre jukser i lovforslag

Høyre har lagt fram et forslag om endring av motorferdselsloven, og formålet er at kommunene skal få myndighet til å opprette sneskuterløyper. Akkurat som FrP har gjort. Forslaget inneholder faglige feil, akkurat som FrP’s forslag. Høyre referer til NINA’s forskningsrapport om forsøket i de 7 kommunene på en tvilsom måte, akkurat som FrP gjorde.

Viser fra 9 til 12 av totalt 52 artikler