Naturvernforbundet i Vest-Finnmark innkaller til årsmøte

Tid og sted: Mandag 20. mars i Alta

Innkalling til årsmøte
NATURVERNFORBUNDET I VEST-FINNMARK /
OARJE-FINNMÁRKKU LUONDDUGÁHTTENLIHTTU

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter kalles det med dette inn til årsmøte.

Tid: mandag 20. mars 2023, klokken 18:00-21:00
Sted: Peppes Pizza, Markedsgata 21, Alta

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme. Hvis du har spørsmål om årsmøtet eller lokallaget, kan du kontakte leder Annie L. Henriksen (482 96 154).

Klokken 18:00 starter vi med underholdning og pizza, i tillegg blir der orientering om Fosendommen ved Lasse Eriksen Bjørn som leder Naturvernforbundets samepolitiske råd. Det blir åpent for tankeutveksling under presentasjonen. Denne delen vil være åpen også for personer som ikke er medlemmer av Naturvernforbundet. Det vil være servering under møtet. Gi beskjed til Annie om du har allergier eller matpreferanser vi må ta hensyn til.

Kulturelt innslag: Hege Anderson framfører tolkning av Áillohaš.

Klokken 19:00 starter vi selve årsmøtet med behandling av årsmøtesaker. Se neste side for saksliste.

Det går buss til Hammerfest klokken 23:00. Vi har mulighet til å dekke overnatting for deltakere fra Hasvik og Loppa. Lurer du på mulighet for overnatting og dekking av reise? Ta kontakt med leder Annie.

Saksliste:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2022
  4. Regnskap 2022
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2023
  7. Budsjett 2023
  8. Valg


Vi gleder oss til å se deg på årsmøtet!

Miljøvennlig hilsen
Annie L. Henriksen
leder, Naturvernforbundet i Vest-Finnmark
48296154 / anniebazi@gmail.com