Du er her:

Ruskkat meahcis, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund

Ruskkat meahcis, Guovdageaidnu. Foto: Svein Lund.

Ruskkat ja nuoskideapmi Finnmárkkus

Luonddu ja orrunbirrasa nuoskideapmi lea stuora čuolbma Finnmárkkus. Luonddugáhttenlihttu bargá dan ala ahte ruskkat gáldosorterejuvvo ja geavahuvvo ođđasit, ja maiddái ahte galgá buvttaduvvot unnit váhágis ja dárbbašmeahttun diŋggat Dá leat muhtin artihkkalat mat čájehit Luonddugáhttenlihtu ja min miellahtuid barggu buoridit ruskameannudeami.

På norsk

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.10.2012

Ođđasat