Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Nyheter

Kart1
Brev til statsministeren og miljøvernministeren fra Naturvernforbundet i Nord-Norge

Ligg unna Ishavskysten og Barentshavet. Naturvernforbundet varsler ny kamp

28.03.2011

Naturvernforbundet er glade for det ansvaret Regjeringa har tatt for havområdet utenfor Lofoten og på Vesterålsbankene. Samtidig beklager vi at landets statsminister og miljøvernminister går inn for å redusere vedtatte sikkerhetsmarginer og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og Ishavskysten fra Vesterålen til Varanger - oppvekstområder for viktige arter og biologiske nøkkelområder for tradisjonsrik verdiskaping og eksport! Dette er en for høy pris å betale og er stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise, sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern. Kunnskaper og Føre-var-prinsippet må legges til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Åpning kan ikke tillates nå!

Viser fra 13 til 16 av totalt 25 artikler