Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Kart1
Brev til statsministeren og miljøvernministeren fra Naturvernforbundet i Nord-Norge

Ligg unna Ishavskysten og Barentshavet. Naturvernforbundet varsler ny kamp

28.03.2011 | Sist oppdatert: 05.04.2011

Naturvernforbundet er glade for det ansvaret Regjeringa har tatt for havområdet utenfor Lofoten og på Vesterålsbankene. Samtidig beklager vi at landets statsminister og miljøvernminister går inn for å redusere vedtatte sikkerhetsmarginer og tillate petroleumsaktivitet i Barentshavet og Ishavskysten fra Vesterålen til Varanger - oppvekstområder for viktige arter og biologiske nøkkelområder for tradisjonsrik verdiskaping og eksport! Dette er en for høy pris å betale og er stikk i strid med kunnskaper og råd fra en samla fagekspertise, sentrale aktører innen sjømat, reiseliv og naturvern. Kunnskaper og Føre-var-prinsippet må legges til grunn for forvaltning og sikkerhet i kyst- og havområdene våre. Åpning kan ikke tillates nå!

Viser fra 13 til 16 av totalt 25 artikler