Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Krav om styrket oljevernberedskap

Krav om styrket oljevernberedskap

05.02.2007:

Ulykken ved Fedje i januar 2007 viser igjen behovet for en forbedret oljevernberedskap langs norskekysten. Norge er en kystnasjon med unike og viktige naturressurser. Store oljeulykker vil ha alvorlige konsekvenser for Norges unike biologiske verdier og som sjømat- og turistnasjon. Satsingen på oljevernberedskap er en helt nødvendig forsikring mot ulykker og en investering for fremtiden.

Lei av evig mas om risikofylt oljeomlasting i Sør-Varanger

Lei av evig mas om risikofylt oljeomlasting i Sør-Varanger

08.09.2006:

Kirkenes Transit søker nok en gang om å få laste om gasskondensat fra skip til skip i Bøkfjorden i Sør-Varanger. - Norges Naturvernforbund krever en konsekvensutredning av søknaden før den behandles av myndighetene. Det burde være klart for alle at Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord, ikke er egnet for denne typen aktivitet, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Strenge krav og tidsbegrenset tillatelse for Kirkenes Transit

Strenge krav og tidsbegrenset tillatelse for Kirkenes Transit

20.05.2006:

- En seier for miljøet og fornuften! Det sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund etter at Miljøverndepartementet (MD) har bestemt at Kirkenes Transit ikke får tillatelse til omlastning av gasskondensat i Bøkfjorden lenger enn ut 2006. Av hensyn til laksebestanden i det nasjonale laksevassdraget Neidenelva, får selskapet heller ikke drive omlastning mellom 1. juni og 1. september.

Viser fra 17 til 20 av totalt 25 artikler