Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Anker henleggelse av anmeldt lovbrudd i Bøkfjorden

Anker henleggelse av anmeldt lovbrudd i Bøkfjorden

10.05.2006:

Norges Naturvernforbund anmeldte i mars Kirkenes Transit for brudd på Statens forurensningstilsyns (SFT) sikkerhetskrav for omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Øst-Finnmark politidistrikt undersøkte ikke om det forelå straffbare forhold og henla saken. - Vi er svært kritiske til grunnlaget for henleggelsen og er forundret over begrunnelsen. Derfor har vi påklaget henleggelsen, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter

Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter

03.05.2006:

Norges Naturvernforbund sendte klage til Miljøverndepartementet på vedtaket til Statens forurensningstilsyn (SFT) om å tillate skip-til-skip-omlasting av russisk gasskondensat i det svært sårbare økosystemet i Sør-Varanger i Finnmark. Forbundet etterlyste blant annet en konsekvensutredning. Nå har saken vært opp i Stortingets spørretime.

Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes

Har anmeldt oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes

02.03.2006:

Naturvernforbundets har anmeldt skip-til-skip oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes. - Vi gjør dette fordi svært mye tyder på at selskapet Kirkenes Transit har brutt sikkerhetskravene fra Statens forurensningstilsynet (SFT). NRK og Dagbladet Finnmarken har tatt bilder av et tankskip som ligger en halv skipslengde fra iskanten under oljeomlasting. Dette bryter helt klart med den sikkerhetsmarginen SFT krever. På grunn av oljeberedskapen skal det ikke skal være fast is innenfor en radius på 2 nautiske mil (3,7 km), sier Gunnar Reinholdtsen, leder i Naturvernforbundet i Sør-Varanger.

Naturvernforbundet fører kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden videre

10.01.2006:

Tidligere har Norges Naturvernforbund sendt klage til Miljøverndepartementet på vedtaket til Statens forurensningstilsyn (SFT) om å tillate skip-til-skip-omlasting av russisk gasskondensat i det svært sårbare økosystemet i Sør-Varanger i Finnmark. Forbundet etterlyste blant annet en konsekvensutredning. I en artikkel følger Naturvernforbundets lokallag saken opp og retter et kritisk søkelys mot Kirkenes Transit AS. - Selskapet er hovedaktør i planene, men mangler lokal tilknytning, påpeker lokallagsleder Gunnar Reinholdtsen.

Viser fra 21 til 24 av totalt 25 artikler