Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Norges Naturvernforbund klager på vedtak om omlasting av kondensat i Bøkfjorden

30.11.2005:

Kirkenes Transit ønsker å frakte russisk gasskondensat inn i et svært sårbart økosystem. Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt tillatelse til skip-til-skip-omlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger i Finnmark.- At det ikke kreves konsekvensutredning for en aktivitet som øker risikoen for akutte utslipp, er helt uakseptabelt, sier generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 25 til 25 av totalt 25 artikler