Du er her:

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest under bygging. Foto: Svein Lund

Olje- og gass i nord

Sámegillii

Olje- og gassutvinning har de siste tiåra vært det viktigste satsingsområdet både for næringsliv og politikere i Finnmark. Det har påført oss gassanlegget på Melkøya, som i dag er en av landets største kilder til CO2-utslipp.

Naturvernforbundet har hele tida vært motstander av leiting etter og utvinning av olje og gass utafor Finnmarkskysten. Dette er vi både fordi vi ønsker å begrense forbruket av fossile brennstoffer og fordi denne virksomheta er en fare for livet i havet og på kysten.

Også oljetransport og omlastning er en betydelig miljøfare, og Naturvernforbundet har derfor engasjert seg mot omlastinga av russisk olje i Bøkfjorden i Sør-Varanger

Nyheter

Rossrig23

Gambling i Barentshavet

Dette innlegget av Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, sto i flere aviser 28.04.2013. Vi legger det ut her fordi det viser godt noen av årsakene til at Naturvernforbundet ikke ønsker oljeutvinning i Barentshavet.

Gassbat
Innlegg sendt Finnmarks-avisene 04.03.2013

Bare jubel for olja?

På et møte i Alta 27.02.2013 la oljedirektøren fram resultata av de seismiske undersøkelsene i Barentshavet sørøst og området rundt Jan Mayen, og planene for boring. Det var ei selsom forestilling.

Viser fra 9 til 12 av totalt 25 artikler