Om fylkeslaget

Vi bryr oss om de sakene som betyr noe i ditt nærmiljø!

Naturvernforbundet i Finnmark har fem lokallag. Se eget menypunkt.

Fylkesstyre

Fylkesstyrer i Naturvernforbundet velges på fylkeslagenes årsmøter.

Styre i Naturvernforbundet i Finnmark valgt på fylkesårsmøte 18.03.2022:

Leder: Leif Gøran Wasskog
Alta/Áltá, mobil: 922 46 604

Styremedlem: Kjell M Derås
Alta/Áltá, mobil: 995 73 855

Styremedlem: Pierre Fagard
Tana/Deatnu, mobil: 981 85 711

Nestleder: Annie Henriksen
Hammerfest/Hámmárfeasta, mobil: 482 96 154

Styremedlem: Sølvi Johansen
Porsanger/Porsángu, mobil: 478 57 550

Varamedlemmer

Øystein Hauge
Tana/Deatnu, mobil: 976 33 277

Reidun Mortensen
Havøysund/Avanuorri, mobil: 975 19 511

Ole Bjarne Grotnes
Tana/Deatnu, mobil: 943 89 771

Anne-Karin Daniloff
Kåfjord/Gávvuonna, mobil: 980 42 246

Landsstyre

Landsstyremedlem: Leif Gøran Wasskog, Alta/Áltá
Vara landsstyre: Annie Henriksen, Hammerfest/Hámmárfeasta

Engasjer deg!

Ønsker du å bli medlem eller på andre måter støtte Naturvernforbundets arbeid med å ta vare på naturen og stanse klimaendringene?