Du er her:

Arbeidsprogram for 2010/11

Arbeidsprogram for Naturvernforbundet i Finnmark 2010/11. Vedtatt på fylkesårsmøtet 25. april 2010.

Finnmark Naturvernforbunds overordna strategi for perioden 2010- 2011: -

  • Ta tak i regionale utfordringer for miljø og natur i Finnmark i et urbefolknings og flerkulturelt perspektiv.

  • Holde et våkent øye med trusler mot natur og livsgrunnlag uavhengig av nasjonale grenser

  • Engasjere medlemmene, befolkningen og ungdommen spesielt.

  • Organisatorisk forbedring av fylkeslagsarbeidet.

 

Aktuelle satsingsområder.

1. Marine utfordringer.

2. Motivasjon for en bærekraftig utvikling.

3. Motorferdsel.

4. Nordområdesatsning.

5. Russlandssamarbeid.

6. Økoturisme.

7. Bærekraftig arealforvaltning. (NMF)

8. Energisaker.

9. Gruvedrift

10. Fokus på,naturbruk og natursyn i Finnmark

11. Olje

12. Rovdyrsforvaltning

13. Organisatorisk satsing

*Bedre arbeidsfordeling mellom styremedlemmene

*Aktiviserer flere medlemmer i saks- og utvalgsarbeid

*Opprette to nye lokallag

*Fortsette samarbeidet med sekretæren i NNV

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler