Du er her:

  • Finnmark
  • Årsmøte for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark

Årsmøte for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark

Naturvernforbundet i Vest-Finnmark har årsmøte 18.03. på Alta videregående skole

 

Lokallagsårsmøte for Naturvernforbundet i Vest-Finnmark

holdes:

Onsdag 18.03.2015 kl 18–22 på Alta videregående skole.

 

Kl 18–20 Åpent møte

Jo mer vi vet om havet, jo bedre kan vi ta vare det?

Naturvernforbundets Nord-Norges-sekretær Geir Jørgensen og generalsekretær Maren Esmark innleder om fiskeri, oppdrett og annen bruk og misbruk av havet.

Hva skjer med Altalaksen i konkurranse med oppdrettsnæringa?

Ved Tor-Erland Nilsen. Leder ALI (Alta Laksefiskeri Interessentselskap)

– Underholdning ved ungdom fra Alta

 

Kl 20–22 Årsmøte

– Godkjenning av møteplan og innkallelse, valg av møteleder og referent

– Årsberetning

– Regnskap

– Handlingsplan og budsjett for 2015

– Fortsette som ett lokallag eller dele opp?

– Valg av styre, delegater til fylkesårsmøte og landsmøte

 

Vi henstiller til medlemmene om å følge nettsida til fylkeslaget (http://naturvernforbundet.no/finnmark

For styret

Annie Henriksen

leder

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler