Du er her:

  • Finnmark
  • Årsmøte i Naturvernforbundet i Ávjovárri

Årsmøte i Naturvernforbundet i Ávjovárri

Ávjovári luonddugáhttenlihttu / Naturvernforbundet i Ávjovárri innkaller til årsmøte i Karasjok (Utsis galleri) lørdag 14.03.2015.

Vi innbyr med dette alle medlemmer av Naturvernforbundet i kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino

Kárášjohka/Karasjok

Porsáŋgu/Porsanger

Davvesiida/Lebesby

samt medlemmer av Guovdageainnu Luondu ja Nuorat / Natur og Ungdom

til årsmøte med seminar lørdag 14.03.2015 kl. 1100 – 1700

i Karasjok, på Utsis galleri (rett bak Coop)

Program:

1. Konstituering av årsmøte. Valg av møteleder og sekretær. Framlegging av valgkomiteens innstilling.

2. Hilsen fra Natur og ungdom v/ lokallagsleder

3. Reindrift og naturvern

Innledninger ved reineiere og andre med interesse for reindrift.

Presentasjon av hovedtrekk fra Sametingets reindriftskonferanse

Vedtak av uttalelse.

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Orientering om Naturvernforbundets planer framover ved representant fra sentralstyret

7. Uttalelser

8. Årsplan

9. Valg av styre (5 styremedlemmer + 3 vara), 8 delegater til fylkesårsmøte, 1 delegat med vara til landsmøte.

Gamle og nye medlemmer er velkomne!

Det er fint om de som ønsker å delta melder fra på forhånd. De som har behov for skyss, eller som kjører med ledig plass fra Guovdageaidnu kan kontakte meg.

For lokallagsstyret

Svein Lund

avtroppende leder

 

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler