Du er her:

  • Finnmark
  • Årsmøte og seminar for Finnmark

Årsmøte og seminar for Finnmark

Naturvernforbundet i Finnmark innbyr til årsmøte med seminar 10.-11.04.2015 i Alta

Naturvernforbundet i Finnmark innbyr med dette alle lokallag og gamle og nye medlemmer til årsmøte med seminar på Alta videregående skole 10.-11.04.2015.

 

Program:

Fredag 10.04 kl. 19-22 Seminar: fiskeri og oppdrett

Innledninger:

– Tor-Erland Nilsen, Alta laksefiskeri interessentselskap

– Silje Karine Muotka, Sametinget

– Svanhild Andersen og Sigvald Persen, Sjøsamisk kompetansesenter: Naturmangfoldloven og erfaringsbasert kunnskap om fjorder.

 

Lørdag 11.04. kl. 1013 Årsmøte

1. Konstituering – godkjenning av innkalling og delegater, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

2. Årsmelding

3. Regnskap

4. Årsplan

5. Budsjett

6. Innkomne saker og uttalelser

7. Valg av leder, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 2 landsmøtedelegater med vara og revisor. Nominasjon av landsstyrerepresentant med vara.

 

Lørdag 11.04. kl. 14-17 Seminar om oppdrett, olje og gruver

Innledninger:

Oppdrett og regionale kystsoneplaner: Hermann Hansen, Naturvernforbundet Narvik

Finnmark i oljetåka: – Geir Jørgensen, Naturvernforbundet

Nussir – status og kampen framover: – Torulf Olsen, Bivdi

 

De som trenger hjelp til overnatting i Alta må melde fra innen 07.04.2014.

 

For Naturvernforbundet i Finnmark

Vera Eriksen

leder

 

Kontaktperson i Alta:
Anne Karin Daniloff, akdaniloff@gmail.com, tel 98042246

 

 

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler