Du er her:

  • Finnmark
  • Årsmøtereferat Naturvernforbundet i Finnmark 2017

Årsmøtereferat Naturvernforbundet i Finnmark 2017

Referat fra årsmøtet 26.03.2017

Nyheter

Referat fylkesstyremøte 12. mai 2016

Blant aktuelle saker som ble diskutert på styremøte var Pasvikseminaret - forurensning ved grensen til Russland, sjødeponi i Repparfjorden, mudring i Tanamummingen, borealskogen i Nord-Finland truet, oppstart av Syd-Varanger gruve, klage planlagt snøskuterløype til Halddetoppen i Alta og flytting av grensene til nasjonal laksefjord i Altafjorden for å etablere lakseslakteri.

Viser fra 5 til 8 av totalt 25 artikler