Du er her:


Foto: Per Guttu

Referat fylkesårsmøte 2011

Møtet blei avholdt på Galleri Dálkkas i Karasjok 09.04.2011 kl. 1100-1700

 

Til stede:

Med stemmerett:

Per Guttu, Sør-Varanger

Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger

Jan Wengen, Vadsø

Vigdis Siri, Nesseby

Oddvar Betten, Nesseby

Svein Lund, Guovdageaidnu

Elias Danielsen, Guovdageaidnu

Uten stemmerett:

Basia Głowacka, Guovdageaidnu

 

1. Konstituering

Innkallinga blei godkjent med følgende kommentarer: Flere styremedlemmer og lokallag har fordelt ansvaret for utsending av innkallinga. Alle medlemmer og Natur og Ungdom skal ha fått innkalling, men alle har ikke fått nøyaktig samme materialet. For framtida må man sikre at alle medlemmer får nøyaktig samme innkalling og sakspapir.

Møteleder: Gunnar Reinholdtsen

Sekretær: Svein Lund

Protokollunderskrivere: Oddvar Betten og Per Guttu

 

2. Årsmelding for 2010/11

Vigdis Siri la fram årsmeldinga.

Det blei spurt hvordan årsmeldinga er behandla i styret. Det har vært diskusjoner på e-post og tilslutt avstemning. Det var mindretall på noen saker, dette burde vært referert.

Gunnar orienterte om FNF og prosjektet "Å leve i naturen". Styret vil utpeke ny representant når nåværende flytter ut av fylket.

Kommentar:
Fylkeslaget har gjort mye, men dette kommer ikke godt nok fram i referatet. Hadde vært klarere om det var strukturert i forhold til de 13 sakene som er satt opp.

Årsmeldinga vedtatt strukturert etter dette.

Med disse kommentarer og endringer blei årsmeldinga godkjent (se vedlegg)

 

3. Regnskap for 2010/11

Det er ikke laga ferdig regnskap da kassereren er gått ut av styret og det ikke har lyktes å få overført disposisjonsrett og tilgang til kontoutskrifter. Det blei lagt fram oversikt over saldo på fylkeslagets kontoer. Kontoen fra det tidligere lokallaget i Vadsø skal øremerkes til oppstart av nye lokallag. Styret får i mandat å legge fram og godkjenne regnskap, som sendes revisor innen 01.06.

 

4. Årsplan for 2011/12

Prioriterte naturvernsaker:

Hovedvekt på regjeringens nordområdesatsing, spesielt i forhold til energi, gruvedrift, olje og havbruk.

Forøvrig vil vi følge opp arbeidet med fiskeri, motorferdsel, arealforvaltning, naturbruk og natursyn i Finnmark, rovdyrsforvaltning.

Styret arbeider videre med konkretisering av årsplanen.

 

Organisatorisk arbeid:

- Tettere samarbeid med de andre nordlige fylkene og NNV sentralt.

- Gjenopprette/nyopprette minst to lokallag

- Aktivere andre medlemmer i saks – og utvalgsarbeid.

- Kontakt med offentlige institusjoner, særlig Sametinget og fylkestinget

 

5. Budsjett for 2011/12

Styret får i mandat å utarbeide et budsjett innen 01.06.2011.

 

6. Innkomne saker: Uttalelser, forslag til landsmøtet

Forslag innsendt av Jan Wengen: Redd Finnmarksvidda!
Styret beklaga at saka ikke har blitt forberedt og sendt ut med sakspapira.
Saka blei vedtatt oversendt til styret for behandling.

Verveaksjon blei diskutert. Vi har som mål minimum 10 % økning av medlemstallet i perioden og skal også delta i høstens verveaksjon.

 

7. Valg

Innstilling fra valkomiteen blei lagt fram. Følgende blei enstemmig valgt:

Leder: Gunnar Reinholdtsen, Sør-Varanger – til 2012

Nestleder: Vigdis Siri, Nesseby – til 2013

Sekretær: Svein Lund, Kautokeino – til 2013

Styremedlemmer:

Eva McMaster, Vardø – til 2013

Ravdna Anti, Karasjok (ikke på valg) – til 2012

Varamedlemmer:

1. Oddvar Betten, Nesseby (ikke på valg) – til 2012

2. Vera Eriksen, Karasjok – til 2013

3. Yngve Johansen, Tana – til 2013

4. Anne Nesbakken, Kautokeino – til 2013

Styret får fullmakt å supplere med et varamedlem fra Alta.

Vigdis Siri og Oddvar Betten (kasserer) disponerer fylkeslagets bankkontoer.

 

Valgkomite:

Oddvar Betten, Nesseby (leder)

Fredbjørg Nicolaysen, Alta

Anne U. Dahl, Kautokeino

Thorbjørn Bjørkli, Nesseby

vara:

Ellen Holum, Alta

 

Landsmøtedelegater:

Ravdna Anti, Karasjok/FS

Yngve Johansen, Tana

Vara:

1. Per Guttu

2. Jan Wengen

 

Revisor: Jan Wengen

 

Innstilling til landsmøtet:

Landsstyremedlem:

Vigdis Siri – til 2013

Vara:

1. Gunnar Reinholdtsen – til 2013

2. Svein Lund

 

Etter formell avslutning av årsmøtet var det kort arbeidsseminar med innledninger om nordområdesatsinga ved Gunnar Reinholdtsen og om nasjonalparker og verneområder ved Svein Lund. Innledningene vil bli lagt ut på nettsidene, og alle medlemmer oppfordres til å sende inn innlegg til diskusjon.

 

Svein Lund

referent

 

Referatet er godkjent.

Per Guttu

Oddvar Betten

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler