Du er her:

  • Finnmark
  • Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Styremøtet ble avholdt på Skype fra kl. 18. 

Deltakere: Leif Wasskog, Frode Kinserdal, Gunnar Reinholdtsen, Elias Paul Danielsen. Annie meldte forfall. 

Agenda: 

1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte
2) Gjennomgang av aktiviteter siden forrige styremøte
3) Pågående saker og aktiviteter fremover:
     - Deltakelse Pasvikseminaret
     - Nussir
     - Tanamunningen 
     - Borealskog i Nord-Finland truet
     - Oppstart av Syd-Varanger Gruve
4) Økonomi 
5) Eventuelt

Saksbehandling

1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte: 

Referatet fra forrige styremøte godkjennes, og skal legges ut på Naturvernforbundet Finnmarks nettsider.  

2)   Gjennomgang av aktiviteter siden forrige styremøte: 

Litt aktivitet i gruvesaken (Nussir) den siste tiden. Gjort en alternativ samfunnsanalyse, presentert i Oslo i dag, og har vært godt dekket i NRK. «Vista-rapporten». Denne har en annen konklusjon enn rapporten fra Miljøverndepartementet.  

Stille sterkere krav til konsekvensutredning. 

Nylig møte i Gruveutvalget.

Landsstyremøte 11.-12.juni, nytt prinsipprogram for Naturvernforbundet. Komité for prinsipprogram er nedsatt, med seks medlemmer. Svanhild eller Vigdis kan være aktuelle kandidater fra Finnmark. Forbundet sentralt sliter økonomisk, og har allerede foretatt kutt.  

3) Pågående saker og aktiviteter fremover:

-  Deltakelse Pasvikseminaret: Ny forskning rundt grenseverdier. Nytt om virkninger, hva man måtte passe seg for, eventuelle kostholdsråd. Godt seminar, mange gode forskningsprosjekt som gir viktig informasjon. Utvikling i forhold til forurensning og utvikling generelt. Ikke noen stor forandring i forurensningen den senere tiden. Bare Gunnar som var til stede fra Naturvernforbundet. Flest forskere til stede, Jeger & Fisk, fire-fem andre organisasjoner, noen politikere. 
-  Nussir: Snakket om tidligere i møtet.
- Tanamunningen: Leif skal ta kontakt med Øystein Hauge.
- Borealskog i Nord-Finland truet: Leif følger opp Svein på denne saken.
- Oppstart av Syd-Varanger Gruve: Snakket om tidligere i møtet, vi følger med videre. 

4) Økonomi: 

Regning på opphold fra Svanhovd, denne var feilsendt. 

Noen andre utgifter som tas hånd om så snart det lar seg gjøre. 

5) Eventuelt: 

Dato for neste styremøte i august: Ca. 18.august. Hvis det skjer noe prekært, tar vi spontane møter. 

Elias har vært i kontakt med Kjell Derås om reindriftsseminar. Skal ta opp kontakten i høst. Lite penger å hente eksternt, og kanskje må en gjøre som på gruveseminar i Kautokeino. 

Gunnar påpekte at det er driftsmidler som er vanskeligst å få fra Naturvernforbundet sentralt, og at midler til seminar kan være enklere å få. Bør begynne å tenke på innholdet i et reindriftsseminar, før en søker om midler. Et slikt seminar kan også være i forbindelse med årsmøtet, men det må avklares med Nord-Trøndelag dersom seminaret skal samlokaliseres med dem. Elias følger opp dette. 

Alta, 2.6.2016

Frode Kinserdal, sekretær

Nyheter

Styremøte Naturvernforbundet Finnmark, 2.6.2016

Fremdeles er Nussir, mudringen i Tanamunningen, truet borealskog i Nord-Finland og Syd-Varanger Gruve de sentrale sakene. Vi vil fortsatt overvåke utviklingen i disse sakene. Sommerferien nærmer seg. Neste styre møte er 18. august.

Viser fra 1 til 4 av totalt 25 artikler