Du er her:

Nyheter

Plastsøppel
For mye av husholdningsavfallet i Finnmark sendes til forbrenning

Halve Finnmark kildesorterer

18.07.2017 | Sist oppdatert: 18.07.2017

Naturvernforbundet i Finnmark har gjort en uformell kartlegging av renovasjonsordningene i Finnmarkskommunene, og hvordan informasjonen rundt renovasjonsordningene er på kommunenes nettsider. Det er kanskje ikke en overraskelse at vi har funnet store sprik i hva slags renovasjonsordninger som finnes, og det er ikke verdig et så naturskjønt fylke som Finnmark. Vi mener kommunene bør gå sammen om en felles renovasjonsordning, på tvers av renovasjonsselskapene. Det vil kunne bidra til at større deler av befolkningen tar del i kildesorteringen av avfall, og at det blir mindre usikkerhet rundt hvordan avfallet håndteres. Les kartleggingen her

Viser fra 5 til 8 av totalt 9 artikler