Du er her:

Rein og sau på beite ved Skjånes i Gamvik

Rein og sau på beite ved Skjånes i Gamvik. Foto: Svein Lund

Reindrift i Finnmark

Reindrifta er ei svært viktig næring i Finnmark, både fordi den gir god og sunn mat, materiale for husflidsprodukt og som sentral bærer av samisk språk og kultur. Men reindriftsnæringa har lenge vært omstridt og sterke krefter ønsker å avvikle eller begrense reindrifta for å ta i bruk beiteområdene til annen bruk, som gruvedrift, kraftutbygging og hytteområder.

Naturvernforbundet ønsker å forsvare reindriftas rett til å eksistere også i framtida, og til å beholde de beiteområdene som næringa har nå. Vi går derfor mot arealinngrep som vil redusere reinbeiteområdene og hindre flytteveiene.
Samtidig ser vi at reindrifta slik den drives i dag, også gir belastninga på naturen, og at for å sikre framtida både for naturgrunnlaget og reindrifta bør man både redusere reintallet i mange områder, og bruken av motorkjøretøy og gjerder.

 

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2012

Nyheter

Abcd
Rapport fra Naturvernforbundet i Ávjovárri og Motvind Nord publisert 18.06.2020

Vindkraft eller reindrift?

Kan vindkraft og reindrift forenes? Dette spørsmålet forsøker Naturvernforbundet i Ávjovárri å svare på i en rapport som nå er gitt ut i samarbeid med Motvind Nord.

Havoy4

Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser?

NVE hevder at området i Finnmark som de har prioritert for nasjonal ramme for vindkraft har "lav grad av konflikt med nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser". Hva betyr det? Har de ikke registrert motstanden her, eller mener de at verken naturvern eller reindrift er nasjonalt viktige interesser?

Viser fra 1 til 4 av totalt 11 artikler