Du er her:

Rein og sau på beite ved Skjånes i Gamvik

Rein og sau på beite ved Skjånes i Gamvik. Foto: Svein Lund

Reindrift i Finnmark

Reindrifta er ei svært viktig næring i Finnmark, både fordi den gir god og sunn mat, materiale for husflidsprodukt og som sentral bærer av samisk språk og kultur. Men reindriftsnæringa har lenge vært omstridt og sterke krefter ønsker å avvikle eller begrense reindrifta for å ta i bruk beiteområdene til annen bruk, som gruvedrift, kraftutbygging og hytteområder.

Naturvernforbundet ønsker å forsvare reindriftas rett til å eksistere også i framtida, og til å beholde de beiteområdene som næringa har nå. Vi går derfor mot arealinngrep som vil redusere reinbeiteområdene og hindre flytteveiene.
Samtidig ser vi at reindrifta slik den drives i dag, også gir belastninga på naturen, og at for å sikre framtida både for naturgrunnlaget og reindrifta bør man både redusere reintallet i mange områder, og bruken av motorkjøretøy og gjerder.

 

Sámegillii

Nyheter

Viser fra 5 til 8 av totalt 10 artikler