Du er her:

Rødreven er det mest utbredte rovpattedyret i Finnmark

Rødreven er det mest utbredte rovpattedyret i Finnmark. Foto: Svein Lund

Rovdyr i Finnmark

Finnmark har fra gammelt av hatt en stor bestand av store og små rovdyr. Men flere bestander har vært nær ved å bli utrydda. Naturvernforbundet mener vi skal ha levedyktige bestander i fylket av alle de fire store rovdyra; bjørn, ulv, jerv og gaupe. Reindrifts- og husdyrnæringene må få full kompensasjon for rovdyrtap og for ekstra utgifter til gjeting pga. rovdyr. Naturvernforbundet har de siste åra vært engasjert i arbeidet med gjenoppbygging av fjellrevbestanden, særlig i Varanger.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv

Slår seg ikke til ro med avvist klage på hiuttak av jerv

27.07.2008:

Naturvernforbundet i Finnmark påklagde i april et vedtak fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) om hiuttak av Jerv i Tana og Nesseby kommuner med henvisning til at de nasjonale mål for yngling av jerv ikke var nådd da vedtaket ble truffet. Naturvernforbundet la også vekt på de store uttak som var gjort i 2007 og viste til forskning som indikerer at jerven i Finnmark er truet av innavl på fordi bestanden er delt i geografiske lommer. I juni avviste DN klagen. Naturvernforbundet er lite tilfreds med dette og forfølger saken.

- Seier for både fjellreven og Norges Naturvernforbund!

- Seier for både fjellreven og Norges Naturvernforbund!

17.03.2007:

Etter at Fjellrevprosjektets fotobokser på Varangerhalvøya har vært i virksomhet i knappe to uker, er det allerede tatt over 130 bilder av fjellrev. På flere bilder opptrer par. - Dermed har vi grunnlag for å si at Fjellrevprosjektet på Varangerhalvøya er en nasjonal suksess. Endelig ser vi et tiltak som har virkning, sier en lykkelig Kjell M. Derås, leder Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg.

Fjellrev tilbake på gamle jaktmarker - og lar seg fotografere

Fjellrev tilbake på gamle jaktmarker - og lar seg fotografere

28.03.2006:

- Dette er strålende nyheter! Vi er ikke i tvil om at uttaket av rødrev er årsaken til at fjellreven nå vender tilbake til sitt gamle revir. Det sier Kjell Derås, leder av Norges Naturvernforbunds fjellrevutvalg i en kommentar til at fotoboksene som er satt opp i fjellrevområdet på Varangerhalvøya i år for første gang har fått bilder av det sterkt utrydningstruete dyret. I 2005 tok boksene 200 000 bilder uten å registrere fjellrev. Rødrev ble derimot avbildet i 85 % av boksene.