Du er her:

Veg til Nervei under bygging, høsten 2009

Veg til Nervei under bygging, høsten 2009. Foto: Svein Lund

Samferdsel i Finnmark

Finnmark har tidligere hatt et svakt utbygd vegnett, og fortsatt er det mange lokalsamfunn som har behov for nybygging eller utbedring av vegnettet. Naturvernforbundet har forståelse for dette, men vil påpeke at veier må bygges slik at skadene på naturen blir minst mulig. Vi arbeider for å styrke det kollektive tilbudet både i byer og tettsteder, etter veiene og på sjøen, og for at myndighetene gjennom prispolitikken skal arbeide for at kollektive tilbud blir et attraktivt alternativ til privatbilisme.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2012

Nyheter

Gjennomslag timesbillett på bussen i Alta

27.04.2006:

I dag må det løses to billetter om en reiser fram og tilbake i løpet av kort tid. Naturvernforbundet i Alta sendte derfor en henvendelse til Finnmark Fylkesrederi (FFR) med forslag om at bussbillettene skal gjelde i én time. Dette blir gjennomført som en prøveordning i Alta fra sankthanstider og ut året.- Vi er glade for dette tiltaket, som kan gi flere busspassasjerer, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Alta. - Det er flott at FFR og fylkeskommunen lytter til oss.

Ny mellomriksvei - høring

Ny mellomriksvei - høring

16.08.2005:

Naturvernforbundet i Sør-Varanger har avgitt høringsuttalelse til forslag til program for konsekvensutredning av ny mellomriksvei mellom Norge og Finland over Pasvik. Naturvernforbundet mener at mellomriksveien kan gi en rekke alvorlige konsekvenser for de nylig vernede naturområder og den økologiske balansen i systemet.