Du er her:

Ny mellomriksvei - høring

Naturvernforbundet i Sør-Varanger har avgitt høringsuttalelse til forslag til program for konsekvensutredning av ny mellomriksvei mellom Norge og Finland over Pasvik. Naturvernforbundet mener at mellomriksveien kan gi en rekke alvorlige konsekvenser for de nylig vernede naturområder og den økologiske balansen i systemet.

De negative sider må gis tilsvarende plass i utredningen som de positive, og den ubalanse i fremstillingen av fordeler og ulemper som ligger i utkastet, må rettes opp. Naturvernforbundets høringsuttalelse beskriver en rekke konkrete skjevheter og regner med at disse blir rettet opp.

Les hele høringsuttalelsen

Nyheter

Gjennomslag timesbillett på bussen i Alta

27.04.2006:

I dag må det løses to billetter om en reiser fram og tilbake i løpet av kort tid. Naturvernforbundet i Alta sendte derfor en henvendelse til Finnmark Fylkesrederi (FFR) med forslag om at bussbillettene skal gjelde i én time. Dette blir gjennomført som en prøveordning i Alta fra sankthanstider og ut året.- Vi er glade for dette tiltaket, som kan gi flere busspassasjerer, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Alta. - Det er flott at FFR og fylkeskommunen lytter til oss.

Ny mellomriksvei - høring

Ny mellomriksvei - høring

16.08.2005:

Naturvernforbundet i Sør-Varanger har avgitt høringsuttalelse til forslag til program for konsekvensutredning av ny mellomriksvei mellom Norge og Finland over Pasvik. Naturvernforbundet mener at mellomriksveien kan gi en rekke alvorlige konsekvenser for de nylig vernede naturområder og den økologiske balansen i systemet.