Du er her:

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger. Foto: Svein Lund

Samerett, samisk naturbruk og kultur

Naturforvaltninga i Finnmark må ta utgangspunkt i at samene er urfolket i fylket og i at utnyttinga av naturen fortsatt skal kunne være grunnlaget for samisk kultur. Men sjøl om samene tradisjonelt har levd i pakt med naturen og tatt vare på denne, har moderniseringa og bruk av motoriserte hjelpemiddel ført til at i dag fører også reindrift og annen samisk naturbruk til kraftig slitasje på naturen. Naturvernforbundet har de siste åra hatt møter med Sametinget, og vi håper dette vil føre til økt gjensidig forståelse og samarbeid framover.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.10.2012

Nyheter

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

1980_Stilla

Urfolk og miljøbevegelsen – allierte eller fiender?

Foredrag på seminaret "Naturbruk og naturvern" Kautokeino 22.01.2011. Et historisk tilbakeblikk fra Yngvar Nielsen sitt nasjonalparkforslag av 1904 til miljøvernminister Erik Solheim i 2009 åpnet Varangerhalvøya nasjonalpark sammen med sametingspresident Egil Olli.

Viser fra 1 til 4 av totalt 14 artikler