Du er her:

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger. Foto: Svein Lund

Samerett, samisk naturbruk og kultur

Naturforvaltninga i Finnmark må ta utgangspunkt i at samene er urfolket i fylket og i at utnyttinga av naturen fortsatt skal kunne være grunnlaget for samisk kultur. Men sjøl om samene tradisjonelt har levd i pakt med naturen og tatt vare på denne, har moderniseringa og bruk av motoriserte hjelpemiddel ført til at i dag fører også reindrift og annen samisk naturbruk til kraftig slitasje på naturen. Naturvernforbundet har de siste åra hatt møter med Sametinget, og vi håper dette vil føre til økt gjensidig forståelse og samarbeid framover.

Sámegillii

Nyheter

Viser fra 5 til 8 av totalt 11 artikler