Du er her:

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger

Sjøsamisk tun i Smørfjord, Porsanger. Foto: Svein Lund

Samerett, samisk naturbruk og kultur

Naturforvaltninga i Finnmark må ta utgangspunkt i at samene er urfolket i fylket og i at utnyttinga av naturen fortsatt skal kunne være grunnlaget for samisk kultur. Men sjøl om samene tradisjonelt har levd i pakt med naturen og tatt vare på denne, har moderniseringa og bruk av motoriserte hjelpemiddel ført til at i dag fører også reindrift og annen samisk naturbruk til kraftig slitasje på naturen. Naturvernforbundet har de siste åra hatt møter med Sametinget, og vi håper dette vil føre til økt gjensidig forståelse og samarbeid framover.

Sámegillii

Nyheter

Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

04.06.2008:

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt - nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Janos Trosten, samekulturen og Naturvernforbundet

25.11.2004:

Debatten om motorferdsel i utmark har resultert i mange utspill. Sametingsrepresentant Janos Trosten hadde et innlegg i Finnmarken 3. oktober med sterke påstander mot Naturvernforbundet. Naturvernforbundets kontaktperson i Vadsø, Jan Wengen, har skrevet et tilsvar som du kan lese her.

Viser fra 9 til 11 av totalt 11 artikler