Du er her:

Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt - nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Naturvernforbundet i Finnmark roser Anne Dalheim fra Norske Samers Riksforbund for at hun i forrige uke tok opp de etiske og moralske sidene ved den motoriserte livsstilen som dominerer i Norge og den vestlige verden.

Tidligere har Sametinget fremmet flere krav om større frihet til å bruke motoriserte kjøretøy i naturen. Naturvernforbundet i Finnmark synes det er bra at et mer nyansert syn kommer fram.

- Vi i Naturvernforbundet er glad for at det fra Sametingets talestol kommer frem at ikke alle støtter ubegrenset kjøring i naturen, sier Dag Elvin, leder i Naturvernforbundet i Finnmark. Han understreker at han ser frem til, og regner med, at Anne Dalheim gjennom eget organ Norske samers riksforbund tar opp denne saken formelt med Miljøverndepartementet.

Nyheter

Vindmøller_Gartefjellet

Vindkraftseminar i Lakselv 28.10.2017

19.09.2017 | Sist oppdatert: 04.10.2017

Naturvernforbundet i Ávjovárri og La Naturen Leve (LNL) inviterer til dagsseminar om vindkraft på Lakselv Hotell lørdag 28.10.2017 kl. 11-18.

Sg30

Urfolk og miljøkamp: Fra Repparfjorden til Standing Rock

Naturvernforbundet deltar på ALTA 2017 Utveksling / Exchange 11-14 juni Utveksling av erfaringer innenfor sosialfaglige område. Temaene er urfolksorienterte, lokale og internasjonale. Hvordan endringer i klima, samfunn, økonomi etc. påvirker vårt levesett lokalt og ellers i verden.

Viser fra 5 til 8 av totalt 13 artikler