Du er her:

Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt - nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Naturvernforbundet i Finnmark roser Anne Dalheim fra Norske Samers Riksforbund for at hun i forrige uke tok opp de etiske og moralske sidene ved den motoriserte livsstilen som dominerer i Norge og den vestlige verden.

Tidligere har Sametinget fremmet flere krav om større frihet til å bruke motoriserte kjøretøy i naturen. Naturvernforbundet i Finnmark synes det er bra at et mer nyansert syn kommer fram.

- Vi i Naturvernforbundet er glad for at det fra Sametingets talestol kommer frem at ikke alle støtter ubegrenset kjøring i naturen, sier Dag Elvin, leder i Naturvernforbundet i Finnmark. Han understreker at han ser frem til, og regner med, at Anne Dalheim gjennom eget organ Norske samers riksforbund tar opp denne saken formelt med Miljøverndepartementet.

Nyheter

Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

04.06.2008:

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt - nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Janos Trosten, samekulturen og Naturvernforbundet

25.11.2004:

Debatten om motorferdsel i utmark har resultert i mange utspill. Sametingsrepresentant Janos Trosten hadde et innlegg i Finnmarken 3. oktober med sterke påstander mot Naturvernforbundet. Naturvernforbundets kontaktperson i Vadsø, Jan Wengen, har skrevet et tilsvar som du kan lese her.

Viser fra 9 til 12 av totalt 12 artikler