Du er her:

Miljøvennlig erkjennelse roses av Naturvernforbundet

Sametinget hadde fokus på miljøspørsmål under plenumssamlingen i Karasjok forrige uke. I den sammenheng tok samepolitiker Anne Dalheim tak i det ansvar som påligger hver enkelt - nemlig å overlevere denne kloden til våre barn slik vi selv fikk den.

Naturvernforbundet i Finnmark roser Anne Dalheim fra Norske Samers Riksforbund for at hun i forrige uke tok opp de etiske og moralske sidene ved den motoriserte livsstilen som dominerer i Norge og den vestlige verden.

Tidligere har Sametinget fremmet flere krav om større frihet til å bruke motoriserte kjøretøy i naturen. Naturvernforbundet i Finnmark synes det er bra at et mer nyansert syn kommer fram.

- Vi i Naturvernforbundet er glad for at det fra Sametingets talestol kommer frem at ikke alle støtter ubegrenset kjøring i naturen, sier Dag Elvin, leder i Naturvernforbundet i Finnmark. Han understreker at han ser frem til, og regner med, at Anne Dalheim gjennom eget organ Norske samers riksforbund tar opp denne saken formelt med Miljøverndepartementet.

Nyheter

1980_Stilla

Urfolk og miljøbevegelsen – allierte eller fiender?

Foredrag på seminaret "Naturbruk og naturvern" Kautokeino 22.01.2011. Et historisk tilbakeblikk fra Yngvar Nielsen sitt nasjonalparkforslag av 1904 til miljøvernminister Erik Solheim i 2009 åpnet Varangerhalvøya nasjonalpark sammen med sametingspresident Egil Olli.

Viser fra 1 til 4 av totalt 13 artikler