Du er her:

  • Finnmark
  • Samisk
  • Urfolk og miljøkamp: Fra Repparfjorden til Standing Rock
Vannet

Livets vann (Foto: Annie Henriksen).

Urfolk og miljøkamp: Fra Repparfjorden til Standing Rock

Naturvernforbundet deltar på ALTA 2017 Utveksling / Exchange 11-14 juni Utveksling av erfaringer innenfor sosialfaglige område. Temaene er urfolksorienterte, lokale og internasjonale. Hvordan endringer i klima, samfunn, økonomi etc. påvirker vårt levesett lokalt og ellers i verden.

Naturvernforbundet i Vest Finnmark deltar mandag 12.juni kl. 14 -15, Campus Alta, på rom 1042, under seksjon: From Standing Rock to Nussir.

Film fra Standing Rock med kommentarer av professor Øyvind Ravna

Innlegg fra Naturvernforbundet Vest Finnmark, Annie Henriksen om: Urfolk og miljøkamp: Fra Repparfjorden til Standing Rock.:

Urfolkets tradisjonelle levesett er i harmoni med naturen, og de har opp gjennom historien stått i front for å bevare den. I Norge ble resten av landet klar over denne sammenhengen under Alta aksjonen på slutten av 70 tallet. Naturvernforbundet i Finnmark ønsker å få økt oppmerksomhet på sammenhengene mellom gruvedriften i Repparfjord, forurensning av sjøen og den stadige innskrenkningen av urfolks mulighet til å leve tradisjonelt,som er i strid med urfolk konvensjonen.

Programmet kan leses på nett:

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=467281

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2017

Nyheter

Bidjodagbrotvatn

Bisset Arctic Minerals! Stopp Arctic Minerals!

Fas muitala Arctic Minerals "erenoamáš gávdnosiid" birra Biedjovákkis, ja áigu álggahit ruvkke fas. Igjen melder Arctic Minerals om "eksepsjonelle funn" i Biedjovággi, og vil starte ny prosess fram mot gjenåpning av gruva. Innlegg fra Naturvernforbundets lokallag Ávjovárri (norsk tekst nederst)

1980_Stilla

Urfolk og miljøbevegelsen – allierte eller fiender?

Foredrag på seminaret "Naturbruk og naturvern" Kautokeino 22.01.2011. Et historisk tilbakeblikk fra Yngvar Nielsen sitt nasjonalparkforslag av 1904 til miljøvernminister Erik Solheim i 2009 åpnet Varangerhalvøya nasjonalpark sammen med sametingspresident Egil Olli.

Viser fra 1 til 4 av totalt 14 artikler