Du er her:

Plakat mot forsøpling i Finnmark

Plakat mot forsøpling i Finnmark.

Holdningsskapende arbeid mot forsøpling

MIDNATTSROCKEN , FESTIVALER OG UTEARRRANGEMENT Innlegg av Ravdna Anti, vara til styret i Naturvernforbundet i Finnmark

Jeg har sett meg lei på at det gis tillatelse til ulike arrangement UTEN at kommunen/arelautvalg/politisk ledelse på forhånd krever en plan for søppelhåndtering hvordan arrangøren skal unngå forurensning.
Eksempelvis har Karasjok kommune i årevis gitt Karasjok Motorklubb tillatelse til å arrangere Karakrossen UTEN å forsikre seg om at klubben også tar oppryddinga etter arrangementet – i dette tilfellet når snøen har tint.
 
Et annet stort arrangement i vår umiddelbare nærhet, er Midnattsrocken. Vi som følger  med, har erfart at oppryddinga etter arrangementet, ikke går like lettvint som selve rocken.  Hvert år blir det lagt igjen diverse ting som arrangøren har slitt med å få fjernet.
Det er helt forkastelig at våre små ressurssvake kommuner, etter hvert arrangement må bruke tid og krefter på å mase om opprydding – og i verste fall – til og med måtte betale for å få ryddet området.
 
Jeg syns alle arrangører burde profilere miljøvernperspektivet samtidig som publikum er samlet til feiring og fest. Unge og undgom er utrolig mottagelig for positive oppfordringer til ta vare på miljøet rundt oss. Selv festivaldeltakere vil ha det mer trivelig om søpla ikke flyter omkring.
Forslag:
Ø  En enkel måte å gjøre dette på, er å inngå en kontrakt som inkluderer et depositum som kan dekke oppryddingsarbeider om klubben ikke gjør det selv.
Ø  Før det gis tillatelse, skal kommunen kontraktfeste ryddeforpliktelsene som arrangementet fører til.
Ø  Samtidig avkreves et depositum av en størrelsesorden som gjør at kommunen slipper å ta utgiftene om arrangøren skulle svikte i oppryddingsfasen.
Ø  Arrangørene vil vinne på ha fokus på søppelhåndtering mens arrangementene pågår:
Ø  Skilting:
Ø  Hold naturen ren.
Ø  Bruk søppelbøttene.
Ø  Speaker gjentar med jevne mellomrom (minst en gang for hvert band som opptrer):
Ø  Vi oppfordrer publikum til å bruke søppeldunkene.
Ø  Miljøvernet er viktig del av festivalen
 

Hilsen
Naturens Røst
Rávdná Anti

 

Nyheter

Plastsøppel
For mye av husholdningsavfallet i Finnmark sendes til forbrenning

Halve Finnmark kildesorterer

18.07.2017

Naturvernforbundet i Finnmark har gjort en uformell kartlegging av renovasjonsordningene i Finnmarkskommunene, og hvordan informasjonen rundt renovasjonsordningene er på kommunenes nettsider. Det er kanskje ikke en overraskelse at vi har funnet store sprik i hva slags renovasjonsordninger som finnes, og det er ikke verdig et så naturskjønt fylke som Finnmark. Vi mener kommunene bør gå sammen om en felles renovasjonsordning, på tvers av renovasjonsselskapene. Det vil kunne bidra til at større deler av befolkningen tar del i kildesorteringen av avfall, og at det blir mindre usikkerhet rundt hvordan avfallet håndteres. Les kartleggingen her

Viser fra 1 til 4 av totalt 5 artikler