Du er her:

Guohcajeaggi i Guovdageaidnu er et av myrområda som er foreslått til naturreservat

Guohcajeaggi i Guovdageaidnu er et av myrområda som er foreslått til naturreservat.

Verneområder i Finnmark

I Finnmark er det nå 5 nasjonalparker (Øvre Pasvik, Stabbursdalen, Øvre Anarjohka, Seiland, Varanger) og en del mindre naturreservat. Miljøverndepartementet arbeider nå for å utvide nasjonalparken i Øvre Anarjohka og opprette en ny nasjonalpark i Goahteluobbal i Guovdageaidnu samt for ei rekke nye naturreservat gjennom Verneplan for myr og våtmark. Naturvernforbundet er generelt positiv til oppretting av verneområder, men i dette tilfellet er vi kritiske til myndighetenes framgangsmåte med å presse gjennom vernevedtak uten hensyn til lokalbefolkningas syn.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

167441-stabbursdalen_kart_274
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark, 10.05.2012.

Nasjonalpark eller gruve?

I regjeringas nordområdesatsing er det naturen som er taperen. Stabbursdalen i Porsanger og Kvalsund har lenge vært freda som nasjonalpark. Men dette vernet er visst lite verdt når det store mineral"eventyret" ruller inn over Finnmark. For nå vil staten ved NGU leite mineraler også her. Vi krever at det vern som Stortinget har vedtatt skal respekteres.

Makkár luonddugáhttema mii dárbbašit Finnmárkkus?

19.06.2010:

Birasgáhttendepartemeanta áigu suodjalit stuora guovlluid Finnmárkkus. Maŋimus jagiid leat álggahuvvon álbmotmehciid Sievjjus ja Várjjatnjárggas, ja eará álbmotmeahcit leat viiddiduvvon. Dál vurdet golbma ođđa suodjalusprošeaktaplána: Goahteluoppal, Bajit Anárjoga álbmotmeahci viiddideapmi, ja 23 luonddureserváhta jekkiin miehtá fylkka. Muhto báikkálaš olbmot, suohkanat, Sámediggi, Fylkadiggi ja Finnmárkoopmodat vuostálastet. Mo nu sáhttá leat?

Viser fra 17 til 20 av totalt 24 artikler