Du er her:

Guohcajeaggi i Guovdageaidnu er et av myrområda som er foreslått til naturreservat

Guohcajeaggi i Guovdageaidnu er et av myrområda som er foreslått til naturreservat.

Verneområder i Finnmark

I Finnmark er det nå 5 nasjonalparker (Øvre Pasvik, Stabbursdalen, Øvre Anarjohka, Seiland, Varanger) og en del mindre naturreservat. Miljøverndepartementet arbeider nå for å utvide nasjonalparken i Øvre Anarjohka og opprette en ny nasjonalpark i Goahteluobbal i Guovdageaidnu samt for ei rekke nye naturreservat gjennom Verneplan for myr og våtmark. Naturvernforbundet er generelt positiv til oppretting av verneområder, men i dette tilfellet er vi kritiske til myndighetenes framgangsmåte med å presse gjennom vernevedtak uten hensyn til lokalbefolkningas syn.

Sámegillii

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.09.2012

Nyheter

Myrer

Hva slags naturvern trenger vi i Finnmark?

Miljøverndepartementet vil verne store områder i Finnmark. De siste åra har det blitt oppretta nye nasjonalparker på Seiland og Varangerhalvøya og andre har blitt utvida. Nå venter tre nye foreslag for verneprosjekter: Goahteluobbal, utviding av Øvre Anárjohka, samt 23 naturreservat på myrer og våtmarker i hele fylket. Mens lokalbefolkninga, kommunene, Sametinget, Fylkestinget og Finnmarkseiendommen protesterer mot verneplanene. Hvordan henger dette sammen?

Verneplan for rik lauvskog

05.10.2005:

Fylkesmannen i Finnmark har sendt verneplan for rik lauvskog på høring. Naturvernforbundet i Finnmark av avgitt høringsuttalelse.

Viser fra 21 til 24 av totalt 24 artikler