Du er her:

Kantlyng

Kantlyng er ei nokså sjelden plante som vokser over tregrensa, i Guovdageaidnu bl.a. på Časkijas. (Foto: Svein Lund).

Mer om natursenter i Guovdageaidnu

26.11.2015 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent møte om oppretting av natursenter. På møtet kom det fram mange ideer til et slikt senter og erfaringer fra lignende institusjoner andre steder.

Her kan du lese presentasjonen som Svein Lund holdt på vegne av lokallaget:
På samisk
På norsk

Noen av opplysningene og tankene som kom fram i debatten etter presentasjonen:

– Den beste organisasjonsformen er trolig stiftelse. Det krever en startkapital på minimum 100000 kr. Naturvernforbundet vil skrive til lag og foreninger i kommunen og invitere til å delta i stiftelsen.

– Kommunen var representert ved varaordføreren, som syntes natursenter er en god ide, men det må diskuteres i kommuneledelsen før de kan svare på hvilken rolle kommunen kan ha i dette.

– Natursenteret bør samarbeide med språksenteret i kommunen om samling, utvikling og spredning av samisk terminologi om naturen og naturfag.

– I Stavanger driver Naturvernforbundet sjøl et natursenter. Det er interessant å studere deres erfaringer, men vi ønsker ikke å drive natursenteret i Guovdageaidnu aleine. Det er bedre å samarbeide med andre. Sammen har vi større styrke og flere kunnskaper.

– Naturkunnskap og naturglede er viktig i et folkehelseperspektiv. Natursenteret bør samarbeide med helseinstitusjoner og sosiale institusjoner

– Natursenteret kan starte opp i eksisterende ledige lokaler, men bør med tida reise eget bygg. Dette bør bygges som miljøvennlig bygg som bruker minimalt med energi, og som kan være et eksempel for slik bygging i kaldt klima.

----

Les artikkel om saka i Ávvir (på samisk)

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.11.2015

Nyheter

167441-stabbursdalen_kart_274
Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark, 10.05.2012.

Nasjonalpark eller gruve?

I regjeringas nordområdesatsing er det naturen som er taperen. Stabbursdalen i Porsanger og Kvalsund har lenge vært freda som nasjonalpark. Men dette vernet er visst lite verdt når det store mineral"eventyret" ruller inn over Finnmark. For nå vil staten ved NGU leite mineraler også her. Vi krever at det vern som Stortinget har vedtatt skal respekteres.

Makkár luonddugáhttema mii dárbbašit Finnmárkkus?

19.06.2010:

Birasgáhttendepartemeanta áigu suodjalit stuora guovlluid Finnmárkkus. Maŋimus jagiid leat álggahuvvon álbmotmehciid Sievjjus ja Várjjatnjárggas, ja eará álbmotmeahcit leat viiddiduvvon. Dál vurdet golbma ođđa suodjalusprošeaktaplána: Goahteluoppal, Bajit Anárjoga álbmotmeahci viiddideapmi, ja 23 luonddureserváhta jekkiin miehtá fylkka. Muhto báikkálaš olbmot, suohkanat, Sámediggi, Fylkadiggi ja Finnmárkoopmodat vuostálastet. Mo nu sáhttá leat?

Viser fra 17 til 20 av totalt 24 artikler