Du er her:

Kantlyng

Kantlyng er ei nokså sjelden plante som vokser over tregrensa, i Guovdageaidnu bl.a. på Časkijas. (Foto: Svein Lund).

Mer om natursenter i Guovdageaidnu

26.11.2015 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent møte om oppretting av natursenter. På møtet kom det fram mange ideer til et slikt senter og erfaringer fra lignende institusjoner andre steder.

Her kan du lese presentasjonen som Svein Lund holdt på vegne av lokallaget:
På samisk
På norsk

Noen av opplysningene og tankene som kom fram i debatten etter presentasjonen:

– Den beste organisasjonsformen er trolig stiftelse. Det krever en startkapital på minimum 100000 kr. Naturvernforbundet vil skrive til lag og foreninger i kommunen og invitere til å delta i stiftelsen.

– Kommunen var representert ved varaordføreren, som syntes natursenter er en god ide, men det må diskuteres i kommuneledelsen før de kan svare på hvilken rolle kommunen kan ha i dette.

– Natursenteret bør samarbeide med språksenteret i kommunen om samling, utvikling og spredning av samisk terminologi om naturen og naturfag.

– I Stavanger driver Naturvernforbundet sjøl et natursenter. Det er interessant å studere deres erfaringer, men vi ønsker ikke å drive natursenteret i Guovdageaidnu aleine. Det er bedre å samarbeide med andre. Sammen har vi større styrke og flere kunnskaper.

– Naturkunnskap og naturglede er viktig i et folkehelseperspektiv. Natursenteret bør samarbeide med helseinstitusjoner og sosiale institusjoner

– Natursenteret kan starte opp i eksisterende ledige lokaler, men bør med tida reise eget bygg. Dette bør bygges som miljøvennlig bygg som bruker minimalt med energi, og som kan være et eksempel for slik bygging i kaldt klima.

----

Les artikkel om saka i Ávvir (på samisk)

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.11.2015

Nyheter

Myrer

Hva slags naturvern trenger vi i Finnmark?

Miljøverndepartementet vil verne store områder i Finnmark. De siste åra har det blitt oppretta nye nasjonalparker på Seiland og Varangerhalvøya og andre har blitt utvida. Nå venter tre nye foreslag for verneprosjekter: Goahteluobbal, utviding av Øvre Anárjohka, samt 23 naturreservat på myrer og våtmarker i hele fylket. Mens lokalbefolkninga, kommunene, Sametinget, Fylkestinget og Finnmarkseiendommen protesterer mot verneplanene. Hvordan henger dette sammen?

Verneplan for rik lauvskog

05.10.2005:

Fylkesmannen i Finnmark har sendt verneplan for rik lauvskog på høring. Naturvernforbundet i Finnmark av avgitt høringsuttalelse.

Viser fra 21 til 24 av totalt 24 artikler