Du er her:

Kantlyng

Kantlyng er ei nokså sjelden plante som vokser over tregrensa, i Guovdageaidnu bl.a. på Časkijas. (Foto: Svein Lund).

Mer om natursenter i Guovdageaidnu

26.11.2015 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent møte om oppretting av natursenter. På møtet kom det fram mange ideer til et slikt senter og erfaringer fra lignende institusjoner andre steder.

Her kan du lese presentasjonen som Svein Lund holdt på vegne av lokallaget:
På samisk
På norsk

Noen av opplysningene og tankene som kom fram i debatten etter presentasjonen:

– Den beste organisasjonsformen er trolig stiftelse. Det krever en startkapital på minimum 100000 kr. Naturvernforbundet vil skrive til lag og foreninger i kommunen og invitere til å delta i stiftelsen.

– Kommunen var representert ved varaordføreren, som syntes natursenter er en god ide, men det må diskuteres i kommuneledelsen før de kan svare på hvilken rolle kommunen kan ha i dette.

– Natursenteret bør samarbeide med språksenteret i kommunen om samling, utvikling og spredning av samisk terminologi om naturen og naturfag.

– I Stavanger driver Naturvernforbundet sjøl et natursenter. Det er interessant å studere deres erfaringer, men vi ønsker ikke å drive natursenteret i Guovdageaidnu aleine. Det er bedre å samarbeide med andre. Sammen har vi større styrke og flere kunnskaper.

– Naturkunnskap og naturglede er viktig i et folkehelseperspektiv. Natursenteret bør samarbeide med helseinstitusjoner og sosiale institusjoner

– Natursenteret kan starte opp i eksisterende ledige lokaler, men bør med tida reise eget bygg. Dette bør bygges som miljøvennlig bygg som bruker minimalt med energi, og som kan være et eksempel for slik bygging i kaldt klima.

----

Les artikkel om saka i Ávvir (på samisk)

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.11.2015

Nyheter

Loppa vern 2
Forslag til Loppa marine verneområde behandles nå

Marint vern på overtid

18.07.2017 | Sist oppdatert: 18.07.2017

Prosessen med marint vern har tatt lang tid. I Norge startet den allerede for 30 år siden. Det har vært arbeidet med utformingen av marint vern mer eller mindre kontinuerlig siden det. Vern av 36 områder ble foreslått som første fase. Områdene strekker seg helt fra Østfold til Finnmark i nord, og de fleste av områdene ligger i kystsonen. Felles for alle områdene er at de er særegne og unike. Nå behandles forslag til marin verneplan for Lopphavet hos Fylkesmannen i Finnmark. Det er et viktig arbeid. Hvis det skulle rettes en kritikk mot prosessen er det at det har tatt altfor lang tid. Denne delen av prosessen hadde oppstart i 2009. Siden det gjelder vern, sier det seg selv at både i løpet av årene som er gått siden 2009 – og i løpet av hele denne 30 års perioden – kan uerstattelige naturverdier ha gått tapt.

Img_0808
Marin verneplan på overtid

Høringssvar forslag til marin verneplan for Lopphavet

Naturvernforbundet i Finnmark har avgitt høringssvar til Fylkesmannen i Finnmarks forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner. Vår anbefaling er at alternativ B i sin helhet fjernes fra forslaget til marin verneplan for Lopphavet. Alternativ B er en redusert verjson av den opprinnelige avgrensningen av verneområdet. Det må foreligge én - og kun én - anbefalt avgrensning av verneområdet - ikke flere alternativer. Verneområdet kan ikke på noen måte kan være mindre enn den opprinnelige avgrensningen.

Img_9215

Mer vern i Finnmark?

I mars 2017 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent seminar om verneområder i Finnmark. Som resultat av dette laga vi i ettertid denne uttalelsen fra lokallaget.

Viser fra 5 til 8 av totalt 24 artikler