Du er her:

Coagesjávri

Hvem skal forvalte naturen – og hvordan? Her et eksempel fra Coagesjávri i Guovdageaidnu der det er drevet trening i skuterkjøring på vann. (Foto: Svein Lund).

rri

Seminar om naturforvaltning i Guovdageaidnu

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerer. i samarbeid med Guovdageainnu meahcceguovddáš og Sámi allaskuvla åpent seminar om naturforvaltning. Seminaret var planlagt i slutten av oktober 2018, men på grunn av problem med forelesere må det utsettes til januar 2019 Her kommer informasjon og foreløpig program

Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?
Invitasjon til seminar

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter inviterer alle som er opptatt av natur, naturbruk og naturforvaltning til et seminar i Guovdageaidnu på Diehtosiida (auditoriet Sáhkaskáidi). Seminaret blir arrangert i samarbeid med Sámi allaskuvla og Naturvernforbundet i Ávjovárri.

I Guovdageaidnu og ellers i områder med samisk naturbruk har det vært mye strid om forvaltninga av naturen. Det gjelder både spørsmål om eiendoms- og bruksrett, regler for fiske og jakt, motorferdsel i utmark, oppretting og forvaltning av verneområder m.m. Hva er årsakene til disse motsetningene og er det mulig å løse dem? Disse spørsmåla ønsker vi å få belyst og diskutert med alle parter til stede.

Seminarprogram

Norsk naturforvaltning i samiske bruksområder
Hvilke erfaringer har samiske områder med norsk naturforvaltning?
Hvilke erfaringer har norsk naturforvaltning med å forvalte samiske områder?
Bidrar naturforvaltninga til å fremme eller hemme samisk kultur og mattradisjon?
Må det alltid være strid om forvaltninga eller kan vi komme fram til enighet/kompromiss?
Guovdageaidnu kommune og Miljødirektoratet er invitert til hovedinnlegg
Paneldebatt.

Fornorsking og naturforvaltning
Har naturforvaltninga vært en del av fornorskinga? Er den det ennå?
Er naturforvaltninga i Sápmi ei sak for sannhetskommisjonen om fornorskinga?
Innlegg ved representant for sannhetskommisjonen og SBMS eller Guovdageainnu meahcceguovddáš.

Nasjonalparker og andre verneområder i Norge
Mellom naturvern, lokalbefolkning og turisme.
Erfaringer fra verneområder i samiske områder i Norge og Sverige og verneprosesser i Guovdageaidnu/Kárášjohka.
Lokal eller sentral styring.
Invitert Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Øvre Anárjohka, evt, Guovdageainnu kommune. Paneldebatt.

Natursenter / nasjonalparksenter
Erfaringer fra andre senter v/ Meahcceguovddáš og Stabbursnes naturhus
Planer for nasjonalparksenter / natursenter i Karasjok og Guovdageaidnu

Forsking om naturforvaltning
Hva er gjort av forskning på naturforvaltninga i samiske områder og forholdet mellom denne og lokale utmarksbrukere? Hva er det behov for å forske på?

Når dato og alle innlederne er klare blir mer detaljert program publisert her.

Påmelding til Guovdageainnu Meahcceguovddas på epost ellentriumf@gmail.com eller SMS til 91594944.

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.10.2018

Nyheter

Myrer

Hva slags naturvern trenger vi i Finnmark?

Miljøverndepartementet vil verne store områder i Finnmark. De siste åra har det blitt oppretta nye nasjonalparker på Seiland og Varangerhalvøya og andre har blitt utvida. Nå venter tre nye foreslag for verneprosjekter: Goahteluobbal, utviding av Øvre Anárjohka, samt 23 naturreservat på myrer og våtmarker i hele fylket. Mens lokalbefolkninga, kommunene, Sametinget, Fylkestinget og Finnmarkseiendommen protesterer mot verneplanene. Hvordan henger dette sammen?

Verneplan for rik lauvskog

05.10.2005:

Fylkesmannen i Finnmark har sendt verneplan for rik lauvskog på høring. Naturvernforbundet i Finnmark av avgitt høringsuttalelse.

Viser fra 21 til 24 av totalt 24 artikler