Du er her:

Coagesjávri

Hvem skal forvalte naturen – og hvordan? Her et eksempel fra Coagesjávri i Guovdageaidnu der det er drevet trening i skuterkjøring på vann. (Foto: Svein Lund).

rri

Seminar om naturforvaltning i Guovdageaidnu

Naturvernforbundet i Ávjovárri arrangerer. i samarbeid med Guovdageainnu meahcceguovddáš og Sámi allaskuvla åpent seminar om naturforvaltning. Seminaret var planlagt i slutten av oktober 2018, men på grunn av problem med forelesere må det utsettes til januar 2019 Her kommer informasjon og foreløpig program

Naturforvaltning i Sápmi – strid eller fred?
Invitasjon til seminar

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter inviterer alle som er opptatt av natur, naturbruk og naturforvaltning til et seminar i Guovdageaidnu på Diehtosiida (auditoriet Sáhkaskáidi). Seminaret blir arrangert i samarbeid med Sámi allaskuvla og Naturvernforbundet i Ávjovárri.

I Guovdageaidnu og ellers i områder med samisk naturbruk har det vært mye strid om forvaltninga av naturen. Det gjelder både spørsmål om eiendoms- og bruksrett, regler for fiske og jakt, motorferdsel i utmark, oppretting og forvaltning av verneområder m.m. Hva er årsakene til disse motsetningene og er det mulig å løse dem? Disse spørsmåla ønsker vi å få belyst og diskutert med alle parter til stede.

Seminarprogram

Norsk naturforvaltning i samiske bruksområder
Hvilke erfaringer har samiske områder med norsk naturforvaltning?
Hvilke erfaringer har norsk naturforvaltning med å forvalte samiske områder?
Bidrar naturforvaltninga til å fremme eller hemme samisk kultur og mattradisjon?
Må det alltid være strid om forvaltninga eller kan vi komme fram til enighet/kompromiss?
Guovdageaidnu kommune og Miljødirektoratet er invitert til hovedinnlegg
Paneldebatt.

Fornorsking og naturforvaltning
Har naturforvaltninga vært en del av fornorskinga? Er den det ennå?
Er naturforvaltninga i Sápmi ei sak for sannhetskommisjonen om fornorskinga?
Innlegg ved representant for sannhetskommisjonen og SBMS eller Guovdageainnu meahcceguovddáš.

Nasjonalparker og andre verneområder i Norge
Mellom naturvern, lokalbefolkning og turisme.
Erfaringer fra verneområder i samiske områder i Norge og Sverige og verneprosesser i Guovdageaidnu/Kárášjohka.
Lokal eller sentral styring.
Invitert Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Øvre Anárjohka, evt, Guovdageainnu kommune. Paneldebatt.

Natursenter / nasjonalparksenter
Erfaringer fra andre senter v/ Meahcceguovddáš og Stabbursnes naturhus
Planer for nasjonalparksenter / natursenter i Karasjok og Guovdageaidnu

Forsking om naturforvaltning
Hva er gjort av forskning på naturforvaltninga i samiske områder og forholdet mellom denne og lokale utmarksbrukere? Hva er det behov for å forske på?

Når dato og alle innlederne er klare blir mer detaljert program publisert her.

Påmelding til Guovdageainnu Meahcceguovddas på epost ellentriumf@gmail.com eller SMS til 91594944.

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.10.2018

Nyheter

DSC00197
Innlegg av Naturvernforbundet i Ávjovárri 21.05.2016

Hva skal vi med Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge kan gi millioner til gruvedrift som er alt annet enn innovativ. Derimot vil de ikke gi et øre til oppretting av et sendet for naturinformasjon

Kantlyng

Mer om natursenter i Guovdageaidnu

26.11.2015 arrangerte Naturvernforbundet i Ávjovárri åpent møte om oppretting av natursenter. På møtet kom det fram mange ideer til et slikt senter og erfaringer fra lignende institusjoner andre steder.

Viser fra 9 til 12 av totalt 24 artikler